Moldaviekaart.pnghuis.jpgkamp1.jpgkamp2.jpgkinderenlozova.jpg

images

Welkom op de site van stichting Eskol

 

Wij hopen dat deze site U meer inzicht geeft in het werk van stichting Eskol. Sinds 1997 zijn wij als stichting bezig met humanitair werk in Oost-Europese landen en in het bijzonder in de Republiek Moldavië. Wij geloven dat hulp zowel materieel als immaterieel geboden moet worden. Wij zijn christenen en geloven dat de Heer Jezus vraagt ons geloof in Hem handen en voeten te geven.

Concreet wil dit zeggen dat wij ondersteuning bieden met zaken als voedselpakketten, brandhout, medische hulp, kleding en wat verder materieel noodzakelijk is. Daarnaast vinden wij het dus belangrijk dat mensen ook op geestelijk gebied ondersteund worden. Zaken als aandacht geven, bezoekjes afleggen, kinderwerk, vakantiekampen voor mindervaliden, helpen met vinden van werk of creëren van werk voor mensen vinden wij dan ook zeer belangrijk. 

Het belangrijkste punt voor ons is dat iedere vorm van hulpverlening plaats heeft vanuit de gedachte dat de Heer Jezus van ieder mens persoonlijk houdt en dat Hij met ontferming over  Zijn schepping bewogen is en die gezindheid ook van ons vraagt.

Roeping voor Moldavië

Eskol ziet het als haar taak en roeping om in het bijzonder mensen te helpen die wonen en leven in Moldavië. Begin 2000 zijn we in Moldavië gestart met het werk en tot op vandaag nog steeds actief. Naast veel hulptransporten met kleding, voedsel en allerlei noodzakelijke spullen hebben we verschillende projecten opgezet of ondersteund die erop gericht waren of zijn, om mensen structureel te helpen in eigen onderhoud te voorzien.  Naast de materiële hulpverlening is ook veel energie gestoken in het ondersteunen van lokale christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. Prediking, houden van Bijbelstudie's, zingen en het maken van bezoeken zijn iedere keer vast onderdeel van het werk. Maar ook kindervakantiekampen organiseren of aandachtsprogramma's uitvoeren in tehuizen zijn steeds terugkerende activiteiten. Met vallen en opstaan, successen en teleurstellingen zijn we nog steeds actief met deze vormen van hulpverlening. Een overzicht van de lopende en al afgeronde projecten is ook op deze site te vinden.

Joomla templates by a4joomla